Đình chỉ 16 doanh nghiệp thẩm định giá

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), thời gian qua đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thông tin thẩm định giá phải đầy đủ, khách quan, trung thực
Thông tin thẩm định giá phải đầy đủ, khách quan, trung thực. Ảnh: TL

Đồng thời, cập nhật thông tin về các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề, kịp thời thông báo để đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp, cũng như thị trường thẩm định giá.

Tính đến ngày 5/12/2023, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 12 doanh nghiệp thẩm định giá, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 124 doanh nghiệp thẩm định giá.

Tính đến tháng 12/2023, đã tiến hành đình chỉ 16 doanh nghiệp thẩm định giá và thu hồi 22 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Về quản lý hồ sơ, danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hoạt động thẩm định giá trong phạm vi cả nước, tính đến 5/12/2023, đã ban hành 26 thông báo về danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được cấp lần đầu, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2023.

Cục Quản lý giá đã tiến hành giám sát trên cơ sở báo cáo của các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng thẩm định giá trong quá trình triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng thẩm định giá, đăng ký đào tạo chuyên ngành thẩm định giá; công tác cập nhật kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề.

Về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, đã triển khai thực hiện Quyết định số 450/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá.

Bộ Tài chính đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá đối với các doanh nghiệp thẩm định giá. Tuy nhiên, do đặc thù chương trình công tác trong năm 2023 nên số lượng các doanh nghiệp kiểm tra được thu gọn lại.

Hiện nay đã thực hiện kiểm tra 20 doanh nghiệp thẩm định giá, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 doanh nghiệp thẩm định giá và vẫn tiếp tục thực hiện kiểm tra tiếp đối với một số doanh nghiệp thẩm định giá theo kế hoạch trong tháng 12 vừa qua.

Doanh nghiệp thẩm định giá phải đủ điều kiện theo quy định mới

Quốc hội vừa qua đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Luật Giá mới với nhiều điểm mới liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề. Trong đó nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại luật, Bộ Tài chính sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tại Luật Giá 2023, liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có một số điểm mới như sau: tăng số lượng thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp từ ít nhất 3 lên ít nhất 5 thẩm định viên về giá.

Đối với loại hình công ty TNNH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ sung điều kiện tổng số vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp phải chiếm tỷ lệ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng số lượng thẩm định viên tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá từ ít nhất 2 lên ít nhất 3 thẩm định viên về giá.

Đối với các doanh nghiệp thẩm định giá đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá 2012 được chuyển tiếp, đến ngày 1/7/2025 phải đáp ứng được điều kiện trên.

Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá 2023, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Đồng thời, khi Luật Giá 2023 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2024), điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá cũng có sự thay đổi khi yêu cầu người đăng ký hành nghề phải có tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá với trình độ đại học trở lên từ đủ 36 tháng.

Trường hợp làm việc với trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá theo chương trình định hướng ứng dụng theo quy định của pháp luật thì tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá từ đủ 24 tháng.

Để triển khai thi hành luật, Bộ Tài chính yêu cầu thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá chủ động nghiên cứu toàn diện các quy định tại Luật Giá 2023. Đồng thời, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đăng ký hành nghề của thẩm định viên, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Giá 2023.

Rà soát các đối tượng không được phép hành nghề thẩm định giá

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá. Trong thành phần của hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cần Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký hành nghề.

Người có thẻ thẩm định viên về giá có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin đã kê khai và tài liệu trong hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định danh mục hồ sơ phải bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký hành nghề, nhằm rà soát các đối tượng không được phép hành nghề thẩm định giá quy định tại Luật Giá.

Cụ thể là nhóm đối tượng: Người đang bị cấm hành nghề thẩm định giá theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang trong thời gian bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; người đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, giá, thẩm định giá mà chưa được xóa án tích.