Trước đó, Bộ Tài chính nhận được Quyết định số 788/QĐ-XPHC ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Định giá và Đầu tư Việt.

Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Đối với Công ty cổ phần Định giá và Đầu tư Việt, Bộ Tài chính yêu cầu công ty rà soát toàn bộ quy trình thẩm định giá, có biện pháp nghiêm túc chấn chỉnh các hoạt động thẩm định giá trong thời gian tới.

Chấn chỉnh doanh nghiệp thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh
Bộ Tài chính chấn chỉnh doanh nghiệp thẩm định giá gói thầu mua sắm Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh. Ảnh: TL.

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu công ty nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá tại hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh; tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu công ty này thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá; hoàn thiện quy định của công ty về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Đối với thẩm định viên thực hiện hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, Bộ Tài chính yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá, chấn chỉnh hoạt động hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật; tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Bộ Tài chính đề nghị phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá. Thẩm định viên nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Thẩm định viên phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm

Đối với thẩm định viên thực hiện hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, Bộ Tài chính yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá, chấn chỉnh hoạt động hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.