Tổng hợp 13 tiêu chuẩn thẩm định giá theo quy định hiện nay?

Tổng hợp 13 tiêu chuẩn thẩm định giá theo quy định hiện nay?

Cho tôi hỏi hiện nay có bao nhiêu tiêu chuẩn thẩm định giá và doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm cấm thực hiện các hành vi nào trong thẩm định giá? Câu hỏi từ anh Lê (Đà Nẵng)

Tổng hợp 13 tiêu chuẩn thẩm định giá theo quy định hiện nay?

Chi tiết Hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam như sau:

[1] Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04, bao gồm:

1. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá;

2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

3. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

4. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

[2] Thông tư 28/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07, bao gồm:

5. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 – Quy trình thẩm định giá;

6. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 – Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;

7. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 – Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

[3] Thông tư 126/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10, bao gồm:

8. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 – Cách tiếp cận từ thị trường;

9. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 – Cách tiếp cận từ chi phí;

10. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 – Cách tiếp cận từ thu nhập.

[4] Thông tư 145/2016/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11, bao gồm:

11. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 – Thẩm định giá bất động sản.

[5] Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12, bao gồm:

12. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 – Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp.

[6] Thông tư 06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13, bao gồm:

13. Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình.

Tổng hợp 13 tiêu chuẩn thẩm định giá theo quy định hiện nay? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm cấm thực hiện các hành vi nào trong thẩm định giá?

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Giá 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá

3. Đối với doanh nghiệp thẩm định giá:

a) Hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh; thông tin không chính xác về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá;

b) Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho người có liên quan với doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

c) Kê khai không chính xác, không trung thực, giả mạo hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, hồ sơ đăng ký hành nghề của thẩm định viên về giá;

d) Phát hành khống chứng thư thẩm định giá;

đ) Mua chuộc, hối lộ; cấu kết, thỏa thuận để làm sai lệch mức giá hàng hóa, dịch vụ hoặc giá trị tài sản thẩm định giá nhằm vụ lợi, trục lợi; thông đồng về giá, thẩm định giá.

Như vậy, doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm cấm thực hiện các hình vi sau trong thẩm định giá:

– Hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

– Thông tin không chính xác về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá;

– Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho người có liên quan với doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Kê khai không chính xác, không trung thực, giả mạo hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, hồ sơ đăng ký hành nghề của thẩm định viên về giá;

– Phát hành khống chứng thư thẩm định giá;

– Mua chuộc, hối lộ; cấu kết, thỏa thuận để làm sai lệch mức giá hàng hóa, dịch vụ hoặc giá trị tài sản thẩm định giá nhằm vụ lợi, trục lợi;

– Thông đồng về giá, thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Giá 2023 quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá được quy định như sau:

– Tuân thủ quy định về hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá 2023;

– Thực hiện thẩm định giá theo đúng hợp đồng thẩm định giá và lĩnh vực chuyên môn được phép thực hiện;

– Bố trí thẩm định viên về giá, người có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết;

– Tạo điều kiện để thẩm định viên về giá thực hiện hoạt động thẩm định giá độc lập, khách quan;

– Xây dựng, tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng báo cáo thẩm định giá để phát hành và cung cấp chứng thư thẩm định giá cho khách hàng thẩm định giá;

– Bảo đảm chứng thư thẩm định giá phát hành tuân thủ các quy định của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam, trừ trường hợp khách hàng thẩm định giá cố tình cung cấp thông tin sai lệch về tài sản thẩm định giá;

– Chịu trách nhiệm trước khách hàng về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết;

– Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng thẩm định giá hoặc trong trường hợp hoạt động thẩm định giá gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân do không tuân thủ các quy định về thẩm định giá;

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động thẩm định giá hoặc trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

– Quản lý, giám sát hoạt động của thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp;

– Thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thẩm định giá an toàn, đầy đủ, hợp pháp và bảo mật theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

– Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/839EE99-hd-tong-hop-13-tieu-chuan-tham-dinh-gia-theo-quy-dinh-hien-nay.html

Các bài viết trên blog được mình sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều bài viết không tìm lại được tác giả, nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu lại về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT: 0929.17.27.86 , mình rất vui được tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các bạn

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: 0909399961 - 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinh.com.vn

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học
Rate this post

Ngọc Tuân

- Tư vấn lĩnh vực thẩm định giá và công chứng - 0909399961