Cụ thể, thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam như sau: Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1, thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi tới Văn phòng Hội đồng thi, nộp phí dự thi.

Bước 2, Văn phòng Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lập Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lập phiếu thu đã nộp phí dự thi theo quy định.

Thành phần hồ sơ gồm có: Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh mẫu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi; Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm việc tại cơ quan, đơn vị theo chuyên ngành; Sơ yếu lý lịch được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 43/2023/TT-BTC; Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học; Bản sao có chứng thực chứng chỉ quy định tại Thông tư 46/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, cần 3 ảnh mẫu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi; 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và phiếu thu phí dự thi.

Phí dự thi thu bằng đồng Việt Nam và được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi hoặc chuyển khoản tại ngân hàng theo thông báo của Hội đồng thi cho từng kỳ thí./.