Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP: Nhiều điểm mới về giá đất

Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP: Nhiều điểm mới về giá đất

Ngày 5/2/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất tại địa phương, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

* Những điểm mới về giá đất

Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ra đời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất tại địa phương, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị định số 12/2024/NĐ-CP gồm có 5 Điều. Đối với nội dung quy định về giá đất, Nghị định số 12/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung vào 6 Điều và bổ sung thêm 9 Điều mới vào Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, Nghị định số 12/2024/NĐ-CP còn quy định xử lý chuyển tiếp về giá đất.

Trong đó có một số quy định mới về giá đất. Cụ thể, về phương pháp định giá đất, Nghị định bãi bỏ phương pháp chiết trừ; sửa đổi, bổ sung nội dung, điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất; bổ sung quy định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong phương pháp so sánh; sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất, đồng thời quy định trách nhiệm của đơn vị xác định giá đất khi thu thập thông tin và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin.

Về giá đất cụ thể, Nghị định bổ sung thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể và trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, xác định giá đất cụ thể; sửa đổi, bổ sung quy định về việc hoàn thiện hồ sơ phương án giá đất; bỏ quy định về kế hoạch định giá đất cụ thể.

Về lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể, Nghị định bổ sung quy định đối với trường hợp không lựa chọn được tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thì giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thành lập Tổ công tác liên ngành; sửa đổi điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất.

Về Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ phương án giá đất để trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; thành phần, trình tự hoạt động, nội dung thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

Về quy định chuyển tiếp, Nghị định quy định xử lý đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…theo đúng quy định của pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày Nghị định số 12/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa quyết định giá đất cụ thể.

Bên cạnh đó, Nghị định này bổ sung quy định người sử dụng đất phải nộp bổ sung khoản tiền đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.

Ngoài ra, Nghị định còn bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ; các Phụ lục về ví dụ các phương pháp định giá đất, mẫu phiếu thu thập thông tin để định giá đất cụ thể, mẫu báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, mẫu Chứng thư định giá đất.

* Quy định rõ thẩm quyền của UBND các cấp

Nghị định 12 cũng quy định một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân. Do đó, nhằm triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP kịp thời, hiệu quả, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cần thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện kiện toàn thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể theo quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu việc quy định cụ thể các yếu tố hình thành doanh thu, thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng; chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý vận hành; lợi nhuận của nhà đầu tư đối với trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các yếu tố nêu trên.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính rà soát hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành hàng năm; trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất để phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (nếu cần thiết).

Đối với các trường hợp không thuê được tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện xác định giá đất cụ thể hoặc thành lập Tổ công tác liên ngành để xác định giá đất cụ thể.

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức rà soát các trường hợp đã giao đất, cho thuê đất… theo đúng quy định của pháp luật đất đai năm 1993, 2003 và 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 5/2/2024 nhưng chưa quyết định giá đất cụ thể để chỉ đạo xác định giá đất cụ thể và thực hiện quyết định giá đất.

 

Theo Monre.gov.vn

Download

Các bài viết trên blog được mình sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều bài viết không tìm lại được tác giả, nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu lại về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT: 0929.17.27.86 , mình rất vui được tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các bạn

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: 0909399961 - 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinh.com.vn

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học
Rate this post

Ngọc Tuân

- Tư vấn lĩnh vực thẩm định giá và công chứng - 0909399961